Citrix, Microsoft & Molnet

Citrix, Microsoft & Molnet

Citrix, Microsoft & Molnet Moderna lösningar och tjänster använder resurser där de är bäst lämpade; lokalt eller i molnet. Du kan använda hybridmoln som en väg att migrera din verksamhet och dess IT-behov till molnet eller integrera molnbaserade plattformar och...
Systemutveckling

Systemutveckling

EnvokeIT’s medarbetare inom systemutvecklingsområdet består av erfarna testare, testledare, systemutvecklare och arkitekter.

Säkra nätverk

Säkra nätverk

Säkerhet i nätverket är viktigt för alla företag. Vi arbetar med Citrix NetScaler, den ledande Application Delivery Controllern.

Bättre samarbete

Bättre samarbete

Organisera och koppla samman allt du arbetar med. Hantera dina projekt, kunder och få bättre överblick. Vi har verktygen och kunnandet.