Cancerfonden väljer EnvokeIT i sin upphandling om arbetsplats och datahall

IT-företaget EnvokeIT har tecknat ett avtal med Cancerfonden avseende att leverera en modern arbetsplats och även flytta befintligt Datacenter till Microsoft Azure.
Flytta till Molnet

Efter en noggrann process att välja en IT-leverantör för projektet med arbetsplats och Datacenter har Cancerfonden valt att låta EnvokeIT få förmånen att leverera lösningen. Avtalet avser att leverera en modern arbetsplats baserat på Microsoft Office 365 och Citrix samt Microsoft Azure för att ersätta befintligt Datacenter.

-”Vi valde EnvokeIT och deras lösning efter ha gjort en noggrann förstudie med flera leverantörer. Deras kompetens inom Microsoft och Citrix tillsammans med det kostnadseffektiva lösningsförslaget avgjorde valet av leverantör.” säger Pelle Brolin, IT-ansvarig hos Cancerfonden.

-”Vi är extremt stolta över att ha blivit valda som leverantör och fått teckna avtal med Cancerfonden. Nu levererar vi en modern arbetsplats och flyttar Datacentret till Azure. Sedan ser vi fram emot att få jobba länge med Cancerfonden.” Säger Mathias Törnblom, VD hos EnvokeIT.