IT-chefens största frustration med Microsoft 365

Är du ansvarig för IT-frågor i ert företag? Har du, som så många andra, tittat mot molnbaserade lösningar för IT?

Du som jobbar med IT känner förmodligen till Office 365 redan. Kanske har ni till och med infört Office 365 på ditt företag.

I så fall har ni förmodligen kunnat skörda en del fördelar: som att ni inte längre behöver ”klappa” på servrar, skaffa mer disk, underhålla maskiner och göra backuper.

Men, kanske delar du också en stor frustration vi ofta ser hos IT-chefer, nämligen svårigheten att få ut nyttan av molntjänster och Office 365 i resten av organisationen.

I värsta fall upptäcker ni att en avdelning på eget bevåg använder Dropbox istället för OneDrive med påverkan på både säkerhetsfrågor och möjligheten till samarbete och effektivitet.

Många företag går i vår mening helt miste om de produktivitetsvinster som Microsoft 365 möjliggör.

Ni på IT-avdelningen känner förmodligen till fördelarna, även de som inte är direkt kopplade till IT. Medarbetare och chefer däremot är ofta ointresserade. Oftast på grund av okunskap. Det vet inte vilken påverkan tjänsterna skulle kunna ha på deras vardag. De orkar inte ta in det nya och avskriver alltsammans som en IT-fråga.

Du som jobbar med IT känner förmodligen till Office 365 redan. Kanske har ni till och med infört Office 365 på ditt företag.

ITs ansvar

Men är det ITs ansvar att verksamheten utnyttjar de möjligheter som erbjuds av molntjänster, produktivitetsappar och kommunikationsverktyg? Det kan kännas orimligt på många sätt.

Samtidigt vill du förmodligen som proaktiv IT-chef bidra till att verksamheten får ut nyttan från den IT-lösning ni infört. Det finns alltså en stor utmaning vad gäller kommunikationen.

Jag vill också passa på att tipsa om ett webinarium som jag höll den 16 november.  Där tog vi upp olika sätt att säkra nyttan från Office 365 både i form av produktivitetsökning för verksamheten och vinster för IT. Webinariet är ca 45 minuter långt. Gå in här: Vad varje ledare måste veta om Microsofts molntjänster och Office 365