Projekt | Citrix, Microsoft & Molnet

Citrix, Microsoft & Molnet

Moderna lösningar och tjänster använder resurser där de är bäst lämpade; lokalt eller i molnet. Du kan använda hybridmoln som en väg att migrera din verksamhet och dess IT-behov till molnet eller integrera molnbaserade plattformar och tjänster med din befintliga lokala infrastruktur som en del i din övergripande IT-strategi.

EnvokeIT har assisterat globala företag och SMB-kunder med Citrix och Microsoftteknik under många år, nu fokuserar vi på planering inför och genomförandet av Citrix- och Microsoftbaserade molntjänster. Vi har Citrix och Azure certifierade arkitekter, IT-proffs och utvecklare redo att bistå i er transformationsresa.

Molnstrategi för Citrix och Microsoft lösning(ar)

Vi rekommenderar starkt att ni slutför er molnstrategi innan ni ger er in i scenarios med Citrix och Microsofts molnplattformar och tjänster. EnvokeIT finns här för att hjälpa dig oavsett om du tittar på en On-Prem, Hybrid eller publik molnlösning.

Molnstrategi – Syfte

Allt eftersom applikationer, system, data och infrastruktur flyttar till det offentliga molnet, är det viktigt att ha policyer och processer på plats så att avdelningar och anställda kan dra nytta av molntjänsterna utan att kompromissa med säkerhet, efterlevnad och styrning av företagsdata.
Syftet med en molnstrategi är att ge en vägledning och bästa praxis för hur organisationen skall införa, konsumera och hantera Citrix, Microsoft och Azure-baserade tjänster. Vi rekommenderar att ni i er strategi täcker in de områden vi listat till höger.

 

Citrix + Azure = kostnadseffektivt moln

 • Minska investeringsbehovet i infrastruktur och utrustning
 • Expandera verksamheten i molnet i takt med företagets tillväxt utan kostnad för ytterligare infrastruktur
 • Använd smart skalning för att stänga av virtuella maskiner som inte är aktiva
 • Beräkna dina kostnader och abonnemang för Citrix i Azure med Citrix kostnadskalkylator

Molnstrategi – Erbjudande

Under denna molnstrategi-workshop kommer våra experter i Citrix och Microsoft lösningar sitta ner med din organisation och bedöma var du är och vad ditt mål och önskat läge är. Workshopen innehåller olika sessioner för olika intressenter inom er verksamhet. Resultatet av workshopen är en översiktsdokumentation som beskriver den övergripande strategin för hur er organisation kan migrera Citrix XenMobile, XenApp/XenDesktop och Netscaler lösningar till Microsoft-molnet, oavsett om ert mål är på-plats, hybrid eller offentliga moln. Vi kommer också att provisionera en första test-last till Azure som en del av workshopen.

Microsoft Azure RemoteApp Customers save on Citrix Cloud Services – Registration

 • Anpassning och omvandling av IT-organisation
 • Förberedelse och utbildning av IT-proffs och
  utvecklare
 • Säkerhet, efterlevnad och datasekretess
 • Azure enterprise administration
 • Nätverksintegration
 • Identitet- och behörighetsadministration
 • Azure Operations
 • Migreringsstrategi
 • Kostnad och licensmodell
 • On-site workshop
 • Off-site dokumentation & presentation
 • Pris: 29 500 SEK (exkl. resekostnader och moms)

Obs: Ni kan också nyttja Microsoft Planning Services –
Migrate Applications to Microsoft Azure Infrastructure
Services 3 days engagement för denna workshop!

Kontakta mathias.tornblom@envokeit.com för att
boka er session, anpassa efter era behov eller bara
för att höra hur vi kan assistera er!

Vill du prata molntjänster eller något annat specifikt som du inte finner svaret på här på hemsidan? Kontakta oss i så fall.

Kontakta oss