Mobilitet

Mobiltarbetssätt kommer att optimera dina affärsprocesser och omvandla din arbetsplats till en mera produktiv och mera flexibel arbetsplats.

Man brukar prata om framtidens arbetsplats. Det handlar om en arbetsplats där den anställde kan arbeta på sin valfria enhet från vilken plats som helst men ändå ha tillgång till de nödvändiga programmen och resurserna. Där flera personer samtidigt kan ha tillgång till samma applikation och kunna vara säkra på att det alltid är den senaste versionen. Allt detta utan att tumma på säkerheten. Framtidens arbetsplats är redan här, det är bara en fråga om när man som organisation väljer att ställa om. Om man inte gör det kommer man tappa i relevans jämfört med konkurrenter och kunder som snabbare anammar mobiliteten.

Det är inte bara det att arbetsplatsen bli mer flexibel och attraktiv, ni kommer också få mer effektiva affärsprocesser och bättre överblick.

Hur tar man då stegen in i det nya på ett kontrollerat sätt, med hög säkerhet och utan att tappa stöd med gamla arbetssätt? Det är vi experter på, för att inte säga bland de bästa. Vi på EnvokeIT arbetar med Enterprise Mobility Management (EMM) som är ett samlingsnamn för Mobile Device Management, Mobile Application Management och Mobile Information Management.

Vi ser till att det fungerar oavsett val av enhet eller typ av applikation. Anpassat för enheternas operativ, hybrid eller HTML5, på ett kontrollerat sätt. Samtidigt kan vi även leverera tillgång till äldre tjänster som Hosted Shared Desktops och andra fjärrskrivbords-protokoll. Alla affärsprocesser, program, all data och information, skall finnas tillgängliga för användaren oavsett enhet och från vilken plats eller tidpunkt som önskas.

EnvokeIT har många års erfarenhet och vi tar fram strategier som passar just era behov med hjälp av de högst rankade lösningarna som Citrix XenMobile, Microsoft Office365, Microsoft Intune, System Center Configuration Manager och andra. EnvokeIT kan hjälpa er på olika nivåer, antingen med hela processen att ställa om eller med råd och stöd kring enskilda delar.

Vi kommer gärna till er och berättar mer, kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Vill du prata molntjänster eller något annat specifikt som du inte finner svaret på här på hemsidan? Kontakta oss i så fall.

Kontakta oss