Systemutveckling

Varför EnvokeIT?

  • Vi skapar lösningar som ger dig mervärde och konkurrensfördelar
  • Vi jobbar med den allra senaste tekniken i nära samarbete med tex Microsoft
  • Våra utvecklare är högt utbildade
  • Vi är vana att arbeta i gränsöverskridande team

Vad kan vi erbjuda?

  • Vi har fokus inom web, mobile och Windows både ”on-prem”-lösningar och för molnet
  • Våra konsulter är kunniga inom flera programmeringsspråk som exempelvis, C ++, C #, F #, VB, Python, PHP och Java
  • Vi använder erkända tjänster och  verktyg som Visual Studio Team Foundation Server och GitHub för att kontrollera kvalité och version

Hur levererar vi?

  • Vi levererar nyckelfärdiga lösningar utefter dina behov och önskemål
  • I förekommande fall kan vi granska och anpassa befintliga applikationer och lösningar hos dig
  • Tack vare vårt extremt kompetenta utvecklingsteam i Polen kan vi leverera mycket kostnadseffektiva lösningar

Vi erbjuder systemutvecklingstjänster som är inriktade på våra kunders behov. Vår rådgivande strategi gör processen smidig, kostnadseffektiv och ger anpassade byggda lösningar som uppfyller affärsmässiga krav!

Vi utvärderar era specifika behov och önskemål för att säkerställa att vi levererar den lösningen som är rätt för er. EnvokeIT är specialiserade på att utveckla kundanpassade lösningar för all sorts datateknik. Vårt team har många  års erfarenhet och består av högt certifierade IT-ingenjörer, IT-arkitekter, systemutvecklare och testare.

Vi strävar alltid efter att utvecklas och att hjälpa våra kunder att använda DevOps, för effektiv och flexibel molntjänsthantering genom till exempel Microsoft Azure. Utifrån ert behov och ert kunnande skapar våra IT-specialister och projektledare färdiga tjänster till er.

Vår testpersonal har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med IT- och utvecklingsteam. De ser till att använda de teststrategier som passar er bäst och är dessutom certifierade att använda processer och verktyg som ISTQB, HP ALM, Jira etc, för långsiktig hållbarhet.

Vi stöttar er med kompetens, eller med fullständig IT-support under hela testprocessen beroende på ert behov.  Läs mer om alla våra tjänster här…

Vill du prata molntjänster eller något annat specifikt som du inte finner svaret på här på hemsidan? Kontakta oss i så fall.

Kontakta oss