Sant och falskt om molnet

Är du ansvarig för IT-frågor i ert företag? Har du, som så många andra, tittat mot molnbaserade lösningar för IT?

Många IT-ansvariga vi träffar, speciellt i mindre eller decentraliserade organisationer, skulle gärna slippa mycket av administrationen kring IT-system, arbetsstationer och informationslagring.

De klagar på system och applikationer som inte hänger ihop, på system som är långsamma och frustreras över att inte kunna tillgodose medarbetarnas krav på tillgång till nya verktyg.

Att flytta applikationer och lagring av data till Cloud eller ”Molnet” kan lösa många IT-problem och öka effektiviteten i organisationen. Men det finns många farhågor som stoppar företag från att våga ta steget.

Här är några av de vanligaste myterna:

  1. Om vi flyttar vår data till molnet så tappar vi kontrollen över vår teknik

När du flyttar till molnet så reducerar du drastiskt den tid du behöver spendera på underhåll av hårdvara och uppgradering av mjukvara. Ni kan alltså fokusera på er verksamhet, och få bättre kontroll, snarare än att agera reparationsservice.

Du slipper också kostnaden för servrar som ska hantera lagringen av en växande mängd epost och dokument.

  1. Det är osäkert att lagra data i molnet

Datasäkerhet har vuxit till ett heltidsarbete som kräver ett team av experter. Experterna är få och tar bra betalt. Det är således inte många företag som har råd att hålla en riktigt hög säkerhetsnivå själva.

Microsoft anställer till exempel de allra bästa och använder sig av avancerade processer för att förutspå, detektera och begränsa attacker.

Därför är det ofta säkrare att lagra information i molnet än att göra det själv fysiskt.

  1. Vi måste flytta allt till molnet

Många företag flyttar sina servrar till molnet men det är ovanligt att man flyttar allt eller gör det över en helg. De flesta implementeringar startar som en hybrid; man flyttar en applikation som exempelvis email och kan fortsätta därifrån i valfri omfattning och takt.

”The hybrid cloud” ger en plattform som spänner över data centers och molnet, underlättar IT och levererar appar och data till användare på vilken enhet som helst, var som helst. Det ger dig kontroll att leverera datakraft och skala upp eller ner utifrån behov utan att förlora redan gjorda fysiska IT investeringar.

  1. Cloudmigrering är för omfattande för mitt företag

Det är lätt att förstå att ”going cloud” kan verka som en alltför stor utmaning för många. Men det är inte är så svårt att göra själva flytten. Här finns det också en hel del stöd exempelvis från Microsoft vad gäller Office 365.

Det knepiga kan vara att förstå processerna runt omkring. Det gäller att göra några tankevarv, planera och tänka helhet. Det finns många valmöjligheter och du kan spara mycket tid och stora pengar om du gör rätt från början.

En cloudmigrering är inte att flytta din server till Microsoft som du ska administrera. Det innebär snarare att flytta en mängd olika processer (som du sedan slipper utföra).

Därför kan det vara vettigt att ta hjälp med planering, migrering och uppsättning så att du säkrar maximalt värde av din flytt till molnet.

  1. Företagsspioner och cybertjuvar kan stjäla min data

Det här är en av de vanligaste farhågorna vad gäller molnet. Men den är ogrundad.

De flesta molnleverantörer följer en rad säkerhetsföreskrifter, principer och standards vad gäller din data. Det är till exempel bara du som har tillgång till den. Din IT-avdelning hanterar accesser, uppsättningar av rättigheter och begränsningar, tillhandahåller access för smartphones osv, osv.

Som beskrivet i punkt två ovan så blir säkerheten i de allra flesta fall högre i molnet än hos företag som hanterar sin datalagring själva fysiskt.