Vad är Office 365?

Det är faktiskt en svår fråga att svara på. Är det applikationerna? Är det att det är en molntjänst? Är det sättet för hur du kan tjänstifiera IT? Är det ett antal plattformar?

Office 365 är MYCKET och det är inte helt enkelt att ge ett kort svar. Men låt mig göra ett försök: Office 365 är ett paket av online-tjänster från Microsoft där tjänsterna är ihopkopplade för att maximera nyttan. Paketet består bland annat av det vanliga Office-paketet som du är van vid och som fungerar på alla enheter PC/Mac, iOS och Android. Men det innehåller också en rad andra applikationer och lagring i molnet. I korthet kan man säga att Office 365 bidrar till: • Ökad produktivitet hos medarbetarna • Högre säkerhet • Lägre kostnader • Ökad mobilitet

En inloggning

Genom Office 365 kan du genom en enda inloggning få tillgång till alla de applikationer du behöver som till exempel epost, kalender, chat, konferenssamtal, dokumentredigeringsverktyg, dokumentdelning, projektledningsverktyg och olika platser för lagring av dokument – och från vilken enhet som helst, när som helst. Du kan sedan utöka din Office 365 med ”single sign on” till andra applikationer som till exempel ditt CRM eller ekonomisystem.

Appar för ökad produktivitet

Många av de verktyg som inkluderas i Office 365 är sådana som underlättar kommunikation och samarbete. Allt i syfte att öka produktiviteten hos medarbetarna. Här kan du läsa om alla appar som ingår i Office 365.

Detonation chamber spränger bort virus

En fördel som ofta förs fram med Office 365 är den höga IT-säkerheten. Till exempel det nya skyddet Exchange Online Advanced Protection som använder ”Detonation chamber” för din epost och Windows Advanced Threat Protection som skyddar din dator.

Bestäm vem ska ha tillgång till vad

Skydd för dataförlust sker automatiskt och säkerhetsinställningar kan skräddarsys utifrån varje företags krav. Till exempel kan du bestämma vem som ska ha tillgång till vad, vad som får delas med vem och vilken information som kan skickas externt och inte.

Slipp att ”klappa på” egna servrar

Att lagringen är cloud-baserad eliminerar behovet av att ha egna servrar eller behöva anlita en IT-leverantör med en datorhall. Det i sin tur minskar kraven på (eller pengen för lagringsutrymme och underhåll av servrar och reducerar kostnaden för IT.

Jobba var du vill

Genom att personalen har åtkomst till alla sina dokument och applikationer från vilken enhet som helst och varhelst de befinner sig så bidrar Microsoft 365 till att öka företagets mobilitet. Medarbetarna kan dessutom skräddarsy sin egen enhet med sitt urval av applikationer, både arbetsrelaterade och privata – utan att det äventyrar säkerheten. Office 365 är en prenumerationstjänst med månadsvis betalning och finns i olika prisklasser; Office 365 Business och Enterprise.Här kan du läsa om alla appar som ingår i Office 365Här kan du läsa om alla appar som ingår i Office 365

Vad är Office 365